Tefal HV6080M0 Manual

Friday, October 20, 2017
Download

1800135301_HV6080M0_OK_105x148,5 27/02/15 10:02 Page1 Read the instructions carefully as well • 請勿讓本產品沾水或浸入水中,即使是在清潔時亦然。 EN 2 - คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย as the safety guidelines before use. • 請勿濕手觸碰本產品。 • 請使用手柄,不要直接觸碰高溫外殼。 • เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ต่าง ๆ 1 - DESCRIPTIoN • 斷掉電源時請拔掉插頭,切勿直接拉扯電線。 (ข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ ข้อบังคับเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า • 請勿使用電源拖板。 สิ่งแวดล้อม…) A. Concentrator • 請勿使用有磨損或腐蝕性的清潔產品。 • ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะร้อนขึ้นอย่างมากในระหว่างการใช้งาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง B. Moving Air Booster C. Cool air button • 請勿在 0 度以下或 35 度以上環境使用。 ให้แน่ใจว่าสายไฟไม่สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้า D. Advanced Care position • ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าในบ้านคุณตรงกับแรงดันไฟฟ้าของเครื่อง ข้อผิดพลาดใด ๆ EN E. Temperature switch (positions 1-2-3) 保用 ในการเสียบปลั๊กอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ และไม่ได้รับความคุ้มครองจากใบรับประกัน. F. Air speed switch (positions 1-2) ZH • เพื่อการป้องกันเพิ่มขึ้น G. Hanging loop 本產品僅供家用。請勿用於專業用途。如使用不當,保用即告失效。 H. Removable rear housing MS 3 - 使用 2 - SAFETY 移動空氣增壓裝置 (B) แนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟ (RCD) TH ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือไม่เกิน 30 มิลลิแอมป์ • For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage 風筒設有可擺動的移動空氣增壓出風口,可快速吹乾頭髮。 Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental…). 向自己的方向拉移動空氣增壓裝置,氣流會開始左右吹動 (1)。按下出風口即可停止擺動 (2)。 FR • The appliance’s accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that 改變氣流方向 (3)。建議在不使用集中器的情況下啟用移動空氣增壓裝置。 the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance. • Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error 進階護理檔位 (D) ในวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในห้องน้ำ AR 開啟風筒並設定為 2 檔風速及 2 檔溫度。 ขอคำแนะนำจากผู้ติดตั้ง. when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee. FA 該理想設定可打造完美秀髮。 • For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated 4 - 請為環保出一分力! • อย่างไรก็ตาม การติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในประเทศของท่าน. residual operating current not exceeding 30 mA 該產品包含很多有價值或可回收的材料。 請將其送至回收點或授權服務中心以進行回收。 • ระวัง: is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice. 以上說明亦可於我們的網站上找到。 www.tefal.com. • The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ • WARNING: do not use this appliance near ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ำอยู่ Sila baca arahan penggunaaan dan arahan bathtubs, showers, basins or other vessels MS keselamatan dengan teliti sebelum menggunakan perkakas. containing water. • เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปหรือบุคคลที่มีความสามารถด้านร่างกาย ด้านประสาทการรับรู้ หรือด้านจิตใจที่จำกัด • When the appliance is used in a bathroom, 1 - PENERANGAN UMUM ตลอดจนบุคคลที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ unplug it after use since the proximity of water A. Penumpu หากพวกเขาได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย Respectissim instant dry AC B. Moving Air Booster และเข้าใจความเสี่ยงที่แฝงอยู่ ห้ามไม่ให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ presents a hazard even when the appliance is C. Butang udara segar ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องโดยที่ไม่มีคนควบคุมดูแล. D. Penunjuk kedudukan Advanced Care switched off. E. Suis suhu (kedudukan 1-2-3) www.tefal.com 1800135301 • เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ในห้องอาบน้ำ • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory F. Suis kelajuan udara (kedudukan 0-1-2) or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision G. Gelung penggantung ให้ถอดปลั๊กออกหลังการใช้งาน or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should H. Pelindung belakang boleh tanggal be supervised to ensure that they do not play with the appliance. A B 2 - ARAHAN KESELAMATAN เพราะความใกล้กับน้ำเป็นอันตราย • This appliance can be used by children aged H • Untuk keselamatan anda, perkakas ini mematuhi piawaian dan peraturan-peraturan yang from 8 years and above and persons with sepatutnya (Voltan Rendah, Keserasian Elektromagnetik, Arahan Alam Sekitar...). reduced physical, sensory or mental capabilities • Aksesori-aksesori perkakas akan menjadi sangat panas semasa digunakan. Elakkan dari- pada bersentuhan dengan kulit. Pastikan bahawa kabel kuasa tidak bersentuhan dengan แม้ว่าเครื่องจะปิดอยู่. or lack of experience and knowledge if they have C bahagian-bahagian panas perkakas. been given supervision or instruction concerning • Pastikan voltan elektrik adalah serasi dengan voltan perkakas anda. Sebarang kesilapan semasa memplagkan perkaks boleh menyebabkan kerosakan kekal yang tidak dilindungi •เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโด E D use of the appliance in a safe way and ยบุคคล (รวมถึงเด็ก) oleh jaminan. F understand the hazards involved. Children shall • Untuk perlindungan tambahan, pemasangan not play with the appliance. Cleaning and user peranti arus baki (RCD) dengan kadaran tingga- ที่มีความสามารถด้านร่างกาย maintenance shall not be made by children lan arus operasi yang tidak melebihi 30 mA ด้านประสาทการรับรู้ หรือด้านจิตใจที่จำกัด G without supervision. dicadangkan untuk litar elektrik di bilik mandi. • If the supply cord is damaged, it must be Sila tanya nasihat pemasang. รวมถึงผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ในการใ replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a • Pemasangan peranti dan penggunaannya mesti mematuhi piawaian yang diperkuatkua- sakan di negara anda. ช้งาน B hazard. • AMARAN: jangan gunakan perkakas เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้การ ควบคุมดูแล • Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if: - your appliance has fallen. ini berdekatan dengan takung mandi, - it does not work correctly. pancuran, besen, atau bekas-bekas lain หรือได้รับคำแนะนำจากบุคคลที่รับผิดชอบต่อค • The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example 1 2 3 if the rear grill is blocked), the appliance will stop automatically: contact the After-Sales Service. yang mengandungi air. วามปลอดภัยของพวกเขาล่วงหน้า • The appliance must be unplugged: before cleaning and maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it, if you leave the room, even momentarily. • Perkakas ini tidak sepatutnya digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang • Do not use if the cord is damaged. EN • * depending on model / ZH • * 視乎型號而定 / MS • * berdasarkan model upaya secara fizikal, deria atau mental, atau oleh orang yang tidak mempunyai pengalaman เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัย • Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes. TH • * แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น / FR • * selon modèle / AR • * q¥bF∑K∞ WF{Uî …dAM∞« atau pengetahuan mengenai penggunaan perkakas, kecuali jika mereka berada di bawah • Do not hold with damp hands. FA • * ‰b± Vº• d° • Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle. pengawasan atau mereka terlebih dahulu telah menerima arahan yang berkaitan dengan • Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug. • Do not use an electrical extension lead. penggunaan perkakas daripada orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka. Kanak-kanak mesti diawasi supaya mereka tidak bermain dengan perkakas. ควรดูแลสอดส่องไม่ให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ * * * • Do not clean with abrasive or corrosive products. Apabila perkakas digunakan di dalam bilik •หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องเปลี่ยนโ • Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C. mandi, tanggalkan perkakas daripada sumber IONIC GUARANTEE Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. elektrik selepas digunakan, oleh sebab kehadi- ดยผู้ผลิต ศูนย์บริการหลังการขาย The guarantee becomes null and void in the case of improper usage. ran air adalah berbahaya walaupun perkakas 3 - USE tutup. หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน * Moving Air Booster (B) This hairdryer allows for quick drying thanks to its oscillating Moving Air Booster nozzle. Pull the Moving • Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ Air Booster towards you to activate the sweeping movement of the air flow (1). Deactivate the oscillating • อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหาก: movement by pressing the nozzle (2). Change the direction of the air flow (3). We recommend to activate kanak yang berumur 8 tahun ke atas dan เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณตกพื้นและทำงานไม่ปกติ CERAMIC the moving air booster without concentrator. Advanced Care Position (D) mereka yang mempunyai kapasiti fizikal, deria • เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านความร้อน ในกรณีที่เครื่องร้อนมากเกินไป (ซึ่งอาจเกิดจากแผ่นกรองด้านหลังสกปรก เป็นต้น) เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ: Turn on the appliance and set it to Speed 2 and Temperature 2. atau mental yang berkurangan atau kurang ber- ให้ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย This ideal setting will preserve the beauty of your hair. pengalaman dan berpengetahuan , jika mereka • ต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า: ก่อนการทำความสะอาดและบำรุงรักษา ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติ และทันทีที่คุณใช้งานเสร็จ 4 - ENVIRoNMENT PRoTECTIoN FIRST! diberi latihan dan arahan mengenai penggu- • อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ หากสายไฟได้รับความเสียหาย Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point. naan perkakas secara selamat dan jika mereka • อย่าจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านี้หรือในน้ำหรือผ่านใต้น้ำ แม้เพื่อการทำความสะอาด • อย่าถือเครื่องใช้ไฟฟ้านี้หากมือเปียก These instructions are also available on our website sedar mengenai risiko-risiko yang terlibat. • อย่าถือที่ตัวเครื่องซึ่งมีความร้อน แต่ให้ถือที่มือจับแทน www.tefal.com Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan per- • อย่าถอดปลั๊กโดยการดึงที่สายไฟ แต่ให้ดึงที่ตัวปลั๊ก • อย่าใช้สายไฟต่อพ่วง kakas. Kanak-kanak tidak boleh membersihkan • อย่าทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน dan menyelenggarakan perkakas tanpa diawasi. • อย่าใช้งานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C และสูงกว่า 35°C 使用前請仔細閱讀使用說明和安全須知。 • Jika kabel kuasa rosak, penggantian mesti การรับประกัน ZH dilaksanakan oleh pihak pengeluar, perkhidma- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ การรับประกันจะกลายเป็นโมฆะและไม่สามารถคุ้มครองได้ในกรณีที่ใช้งานไม่เหมาะสม 1 - 簡介 tan selepas jualan atau pihak yang mempunyai kualifikasi yang serupa untuk mengelakkan 3 - การใช้งาน A. 集中器 B. 移動空氣增壓裝置 segala bahaya. Moving Air Booster (B): ไดร์เป่าผมนี้ช่วยให้สามารถเป่าให้ผมแห้งได้อย่างรวดเร็วด้วยหัวเป่าสั่น Moving Air Booster C. 空氣冷卻鍵 • Jangan menggunakan perkakas anda dan sila hubungi Pusat Perkhidmatan yang ดึง Moving Air Booster เข้าหาตัวคุณเพื่อเปิดใช้งานการไหลเวียนของลม (1) D. 進階護理檔位 Diluluskan jika : perkakas anda terjatuh atau perkakas anda tidak berfungsi secara normal. ปิดใช้งานการสั่นโดยการดันที่หัว (2) เปลี่ยนทิศทางการไหลเวียนของลม (3) เราแนะนำให้เปิดใช้งาน E. 溫度切換按鈕傛1-2-3 檔傜 • Perkakas dilengkapkan dengan sistem keselamatan peka-haba. Jika perkakas terlalu Moving Air Booster โดยไม่ใช้หัวรวมความร้อน F. 氣流速度開關傛0-1-2檔傜 panas (contohnya apabila grid belakang tersumbat), perkakas akan berhenti secara G. 掛圈 automatik: sila hubungi pihak Perkhidmatan Selepas Jualan. ตำแหน่ง Advanced Care (D): H. 可拆卸後蓋 • Perkakas mesti ditanggalkan daripada soket: sebelum dibersihkan dan diselenggarakan, เปิดใช้งานเครือ ่ งใช้ไฟฟ้าทีค ่ วามเร็ว 2 และอุณหภูมิ 2 การตัง้ ค่าทีเ่ หมาะสมทีส ่ ด ุ นีช ้ ว่ ยรักษาความงามของผม jika tidak berfungsi dengan baik, sebaik sahaja anda siap menggunakannya. 2 - 安全提示 • Jangan gunakan perkakas jika kabel kuasa rosak. 4 - มาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ! • Jangan rendamkan perkakas di bawah air, walaupun perkakas sedang dibersihkan. • 為了您的安全,本產品符合相關標準和法規傛低電壓指令、電磁兼容、環境...傜。 เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณประกอบไปด้วยวัสดุต่าง ๆ ที่มีมูลค่า หรือนำกลับมาใช้ได้ใหม่ • Jangan pegang perkakas dengan tangan basah. • 產品配件在使用過程中會產生高溫。請避免接觸皮膚。請確保電源線不會接觸到該 • Jangan pegang selongsong yang panas, tetapi pegang pemegangnya. ให้ทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ที่จุดรวบรวมขยะ 產品的任何高溫部分。 • Jangan tanggalkan perkakas dengan menarik kabel, tetapi dengan menarik plag daripada หรือในบริเวณที่ศูนย์บริการได้กำหนดไว้ เพื่อสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม • 檢查供電電壓與產品要求匹配。 soket. 任何因錯誤連接而導致無法彌補的產品損壞均不在保用範圍之內。 • Jangan gunakan penyambung elektrik. คำแนะนำเหล่านี้มีให้บนเว็บไซต์ของเราด้วย • Jangan membersihkan perkakas dengan menggunakan produk-produk abrasif atau • 為安全起見,建議在通向浴室的電路上安 korosif. • Jangan gunakan perkakas pada suhu kurang daripada 0 °C dan lebih daripada 35 °C. 裝 30 毫安培以下的漏電斷路器 (RCD)。請諮 JAMINAN 詢安裝人員的建議。 Perkakas ini adalah untuk kegunaan domestik sahaja. Perkakas tidak boleh digunakan untuk kegunaan profesional. Jaminan akan dibatalkan sekiranya perkakas digunakan • 產品的安裝及使用必須遵守您所在國家/地區的現行標準。 secara tidak betul. • 注意:請勿在靠近浴缸、淋浴室、臉 3 - PENGGUNAAN 盆或其他含水容器處使用此產品。 Moving Air Booster (B): Alat pengering rambut ini membolehkan pengeringan rambut secara cepat dengan adanya muncung berayun Moving Air Booster.Tarik Moving Air Booster terhadap diri anda untuk mengaktifkan pergera- 身體、感官或精神能力殘缺或缺乏經驗常識的人士傛包括兒童傜不適合使用本產品 kan aliran udara secara berayun (1).Matikan pergerakan berayun dengan menekan muncung (2). Tu- ,在其安全負責人在場監督或提前指導使用的前提下,可使用本產品。必須監護兒 karkan arah pengaliran udara (3). Kami bercadang bahawa Moving Air Booster dihidupkan tanpa 童,防止其玩耍本產品。 penumpu. Kedudukan Advanced Care (D): • 如在浴室使用本產品,使用後請斷開電源 Hidupkan perkakas pada kelajuan 2 dan suhu 2.Seting sesuai ini akan memelihara kecantikan rambut anda. ,即使開關已經關閉,在水源附近仍可能有 4 - LINDUNGILAH ALAM SEKITAR KITA! 危險。 Alat anda mengandungi pelbagai bahan berharga atau yang boleh dikitar semula. • 本產品僅供 8 歲以上、受到過安全使用指導 Sila biarkan di pusat pengumpulan sampah atau sila ambil perkakas ke pusat perkhidmatan yang diluluskan untuk diproses. 並了解使用風險,且具有身體、感官或精神 Arahan-arahan ini juga boleh didapati pada laman web kami 能力殘缺或缺乏經驗常識的人士使用。請勿 www.tefal.com 讓兒童玩耍本產品。本產品的清潔和保養不 กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการใช้งาน 得由兒童獨自完成。 TH 1 - คำอธิบายทั่วไป 如電源線損壞,為避免危險,需由製造商, A. หัวรวมความร้อน 代理服務商或合資格人員進行更換。 B. Moving Air Booster C. ปุ่มลมเย็น D. ปุ่มบอกตำแหน่ง Advanced care • 在產品跌落或出現故障時:請停止使用並請聯絡授權服務中心。 E. ปุ่มปรับระดับความร้อน (ตำแหน่ง 1-2-3) • 產品設有熱敏安全裝置。在過熱情況下傛例如後方格柵阻塞傜,本產品將自動停止 F. ปุ่มปรับระดับความเร็วลม (ตำแหน่ง 0-1-2) 運作:請聯絡售後服務部 (SAV)。 G. ห่วงสำหรับแขวน H. แผ่นกรองด้านหลังถอดออกได้ • 下列情況下本產品需斷開電源:清潔和保養前、不能正常使用時,以及使用完後。 • 如果電源線損壞,請勿使用。

• °U œß∑NUÈ ªO” œß∑ÖUÁ ¸« œ¸ œßX ≤Ö¥d¥b. ´KOp •∑v Ë∞u ØUÊ «∞§NU“ ±DHQ. • œß∑ÖUÁ ¸«, •∑v °d«È ¢LO“ ØdœÊ, œ¸ ¬» ≠dË ≤∂dœÁ Ë “¥d ¬» ≤Ö¥d¥b. • œ¸ Åu¸‹ Åb±ë œ¥bÊ ßOr «“ œß∑ÖUÁ «ß∑HUœÁ ≤JMOb. «ô≤∑NU¡ ±s «ß∑FLU∞ë _Ê ¢dØë Æd¥∂UÎ ±s «∞LU¡ Æb ¥®Jq ªDd« - °ë ±∫÷ ÄU¥UÊ «ß∑HUœÁ «“ ¬Ê. • ´Mb «ß∑FLU‰ «∞§NU“ ≠w «∞∫LÒUÂ, «≠BKë ´s «∞∑OU¸ °L§dœ - œ¸ Åu¸‹ ØU¸Ødœ ¨Od´UœÈ, ¢∫∑uÍ ´Kv «∞LU¡. - œ¸ ±uÆl ¢LO“ ØdœÊ Ë ≤Ö≥b«¸È, «ôß∑∫LUÂ, «∞d®d«‘, •u÷ «∞GºOq √Ë √¥W •UË¥W √ªdÈ • œ¸ ®d«¥◊ “¥d °U¥b Äd¥“ œß∑ÖUÁ ¸« «“ °d‚ °OdËÊ ¬Ë¸œ: - «Ö¸ œß∑ÖUÁ °Du¸ ´UœÈ ØU¸ ≤JMb. • ¢∫c¥d: ô ¢º∑FLq ≥c« «∞§NU“ °U∞Æd» ±s •u÷ - «Ö¸ œß∑ÖUÁ “±Os «≠∑UœÁ °U®b, • ¥§» √Ê ¥î{l ¢dØO» «∞§NU“ Ë «ß∑FLU∞ë ∞§LOl «∞Æu«≤Os «∞ºU¸¥W «∞LHFu‰ ≠w °Kb„. • œ¸ ®d«¥◊ “¥d «“ œß∑ÖUÁ «ß∑HUœÁ ≤JdœÁ Ë °ë ¥J‡ ±dØ“ ªb±U‹ ±§U“ ±d«πFë ØMOb: œ«¸«È ¢îB’ ±®U°ë ¢Fu¥÷ ≤Luœ. «∞JNd°Uµw. ¬≤d« ¢uß◊ ßU“≤bÁ, ªb±U‹ Äf «“ ≠dË‘ ¬Ê Ë ¥U ®îBv ≠w «∞b«µd… «∞JNd°UµOW ∞K∫LÒU ô ¥∑§UË“ 03 ±OKKw ¬±∂Od. «ß∑®d • œ¸ Åu¸‹ Åb±ë œ¥bÊ ßOr œß∑ÖUÁ, °d«È ¢Q±Os «¥LMv, °U¥b •∞{LUÊ •LU¥W ≈{U≠OW, ¥ÔMB` °S≤®U¡ ≤ÿU ∞K∑OU¸ «∞∑HU{Kw «∞L∑îK· Ë ≤~Nb«¸È ËßOKt °ußOKt ØuœØUÊ °bËÊ ≤EU¸‹ «§∑MU» ØM}b. «“ °U“È ØdœÊ ØuœØUÊ °U œß∑~UÁ îuœœ«¸È ØMOb. «“ ¢LOe ØdœÊ • ≠w «∞∑uÅOq °U∞∑OU¸ ¥M∑Z ´Më √{d«¸ ≠w «∞LM∑Z , ∞s ¢®LKNU «∞{LU≤W. ¢QØb √Ê Æu… ¢OU¸ «∞®∂JW «∞JNd°UµOW ´Mb„ ¥∑u«≠o ±l «∞Æu… «∞∑w ¥∑DK∂NU «∞LM∑Z. √Í ªDU ¢πd°t Ë œ«≤g ¥U ¢u«≤Uzv ≠}e¥Jv, •ºv ¥U ¸Ë«≤v îu«≥b °uœ. «∞ºKp «∞JNd°Uµw ô ¥ö±” √°b« √π“«¡ «∞§NU“ «∞ºUªMW. œß∑~UÁ ÆU°q «ß∑HUœÁ ØuœØUÊ 8 ßU‰ Ë °Uô¢d Ë «≠d«œ ≠UÆb • Æb ¢B∂` ±K∫ÆU‹ «∞§NU“ ßUªMW πb« √£MU¡ «∞∑®GOq Ë ∞c∞p ¢HUœÈ ±ö±º∑NU. ¢QØb °QÊ Ë ¬ÖUÁ «“ îDd, «¥s «∞LMîH÷, ÆU≤uÊ «∞∑u«≠ÆOW «ù∞J∑d˱GMU◊OºOW, ÆU≤uÊ «∞∂OzW...). • ±s √πq ßö ±∑p, ¥î{l ≥c« «∞LM∑Z ∞KÆu«≤Os Ë«∞LFU¥Od «∞ºU¸¥W «∞LHFu‰: (ÆU≤uÊ «∞∑OU¸ • œ¸ Åu¸‹ ¬±u“‘ Ë ≤EU¸‹ °d ØU¸°dœ œß∑~UÁ °Bu¸‹ «¥Ls 2. ≈¸®Uœ«‹ ±s √§q «∞ºö±W ØuœØUÊ °uœ ¢U °U «¥s œß∑ÖUÁ °U“È ≤JMMb. ¬≤NU °uœÁ Ë œß∑u¸«‹ ô“ °d«È «ß∑HUœÁ «“ œß∑ÖUÁ ¸« °ë ¬≤NU œ«œÁ °U®b. °U¥b ±d«Æ» ¢§d°ë Ë ¬ÖU≥v ßUª∑ë ≤®bÁ «ßX, ±Ö¸ ¢∫X ≤ÿU¸‹ ≠dœÈ Øë ±ºzu‰ «¥LMv Ë ±d«Æ∂X H •ÔπOd… «∞LRîd… ÆU°KW ∞KHBq πºLv, ≠JdÈ Ë ¸Ë«≤v ±v °U®Mb Ë ≤O“ «®îU’ °bËÊ G •KIW ∞K∑FKOo • «¥s œß∑ÖUÁ °d«È «ß∑HUœÁ «≠d«œ (Ë ≤O“ ØuœØU≤v) Øë œ«¸«È ≤U¸ßUµv ≥UÈ F ±H∑UÕ ¢ºd¥l «∞Nu«¡ («∞Lu«Æl 1-2) E ±H∑UÕ œ¸§U‹ «∞∫d«¸… («∞Lu«Æl 1-2-3) îDd ˧uœ œ«¸œ •∑v “±U≤v Øt œß∑~UÁ îU±u‘ «ßX. D ±uÆl «∞FMU¥W «∞L∑Ib±W C “¸ «∞Nu«¡ «∞∂U¸œ «“ «ß∑HUœÁ îU±u‘ ØM}b ÇuÊ œ¸ ≤eœ|Jv ¬» «±JUÊ °dË“ B °uß∑d ∞KNu«¡ «∞L∑∫d„ • ≥M~U±v Øt œß∑~UÁ œ¸ «¢U‚ «ß∑HUœÁ ±v ®uœÈ Äf A ±ÔJ∏Òn œß∑Auzv |U ßU|d ™dË· •UËÈ ¬» îuœœ«¸È ØMOb. 1. ËÅn √§e«¡ «∞LÔM∑Z • ≥Ab«¸: œß∑~UÁ œ¸ ≤eœ|Jv •LU±v œË®v ¥Ôd§v Æd«¡… «¸®Uœ«‹ «∞ºö±W Æ∂q «ùß∑FLU‰ AR • «ß∑Æd«¸ Ë «ß∑HUœÁ «“ œß∑ÖUÁ °U¥b ±MD∂o °U {u«°◊ πU¸È œ¸ Ø®u¸ ®LU °U®b. îu«≥b °uœ. ±AU˸Á œ¸îu«ßX ØMOb. ±∑d ¬±ád œ¸ ±b«¸ «∞J∑d¥Jv •LU ≠d«¢d ≤Lv ¸ËœÈ °N∑d °UÆ}LU≤bÁ (DCR) °U œ«®∑s ´LKJdœ ≠FKv Øt «“ 03 ±}Kv Internet www.tefal.com Ces instructions sont également disponibles sur notre site • °d«È ±∫U≠EX °}A∑d, ≤BV Ë ¸«Á «≤b«“È |J‡ œß∑~UÁ agréé pour que son traitement soit effectué. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service {LU≤X œß∑ÖUÁ ≤∂U®b. Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. «®∑∂UÁ œ¸ °d‚ ¸ßU≤v ±LJs «ßX °U´Y Åb±U‹ π∂d«Ê ≤UÄc¥d ®uœ Øë ±u¸œ Äu®‘ 4 - PARTICIPoNS À LA PRoTECTIoN DE L’ENVIRoNNEMENT ! • ±DLzs ®u¥b Øë ≠®U¸ °d‚ ªU≤ë ±MD∂o °U ≠®U¸ °d‚ ±u¸œ ≤OU“ œß∑ÖUÁ °U®b. ≥dÖË≤ë œß∑ÖUÁ ≥dÖ“ œ¸ ¢LU” °U °î‘ ≥UÍ œ«⁄ œß∑ÖUÁ ≤∂U®b. Ce couple idéal permet de préserver la beauté des cheveux. Mettez en marche l’appareil en vitesse 2 et température 2. • œ¸ ±uÆl ØU¸ØdœÊ œß∑ÖUÁ, ËßU¥q πU≤∂v ¬Ê ªOKv œ«⁄ ±v ®u≤b. ±DLzs ®u¥b Øë ßOr Position advanced care (D) : °ë ≠®U¸ {FO·, «≤D∂U‚ «∞J∑d˱U≤O∑O؇, ±∫O◊ “¥ºX...) Nous recommandons d'activer le Moving Air Booster sans le concentrateur. • °d«È «¥LMv ®LU «¥s œß∑ÖUÁ ±MD∂o °U {u«°◊ Ë ±Æd¸«‹ πU¸È «ßX (œß∑u¸«‹ ±d°u◊ Désactivez l’oscillation en poussant la buse (2). Changez la direction du flux d’air (3). Tirez le Moving Air Booster vers vous pour activer le balayage du flux d’air (1). 2. ¢uÅOt ≥UÈ «¥LMv Ce sèche cheveux permet un séchage rapide grâce à sa buse oscillante Moving Air Booster. Moving Air Booster (B) : 3 - UTILISATIoN H. ±∫HEt ±∑∫d؇ ÄAX G. •KIt ¬Ë|ª∑s fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte. F. ßuz}ê ßd´X ≥u« (±uÆF}X 1-2) Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des E. ßuz}ê œ±U (±uÆF}X 1-2-3) GARANTIE D. ±uÆF}X ±d«Æ∂X Ä}Ad≠∑t • Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C. C. œØLt ≥u«È ßdœ • Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs. B. ¢Iu|X ØMMbÁ ≥u«È œ¸ •U‰ •dØX • Ne pas utiliser de prolongateur électrique. A. «°e«¸ ¢LdØe • Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise. • Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée. 1. ®dÕ ØKv CERAMIC • Ne pas tenir avec les mains humides. • Ne pas immerger ni passer sous l’eau, même pour le nettoyage. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. * Æ∂q «ß∑HUœÁ, œß∑u¸ «∞FLq Ë¢uÅOt ≥UÈ «¥LMv ¸« °t œÆX °ªu«≤Ob FA fonctionnement, dès que vous avez terminé de l’utiliser. • L’appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l’entretien, en cas d’anomalie de contactez le SAV. exemple à l’encrassement de la grille arrière), l’appareil s’arrêtera automatiquement : • L’appareil est équipé d’un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (dû par tombé, s'il ne fonctionne pas normalement. moc.atnewor.www IONIC • N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est ≥cÁ «∞∑FKOLU‹ Ë«ù¸®Uœ«‹ ±∑u≠d… ´Kv ±uÆFMU ´Kv «∞A∂JW : * * * similaire, afin d'éviter un danger. îb±W ±F∑Lb ∞K∑FU±q ±Ft °Dd¥IW ¬±MW. après-vente ou une personne de qualification °d •ºV ±b‰ FA • * ´Mb «ùß∑GMU¡ ´s «∞LM∑Z «∞Ib¥r ¥Ôd§v ¢ºKOLt _Æd» ±MDIW ¢πLl √Ë ±dØe il doit être remplacé par le fabricant, son service «∞MAd… îU{FW ∞K∑Fb¥q ¥∫∑uÈ ≥c« «∞LM∑Z ´Kv «∞Fb¥b ±s «∞Lu«œ «∞IOLW, Ë«∞∑w ¥LJs ≈´Uœ… ¢BMOFNU. TH • * แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น / FR • * selon modèle / AR • * EN • * depending on model / ZH • * 視乎型號而定 / MS • * berdasarkan model • Si le câble d'alimentation est endommagé, 4. •HU™X «“ ±∫Oj “¥ºX qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. bles concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 3 2 1 d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préala- ®u· ¥u≠d ∞p ≥c« «∞C∂j §LU‰ ®Fd„ dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire ¥ÔAGÒq «∞πNU“ Ë¥ÔC∂j ´Kv «∞ºd´W 2 ˱uÆl «∞∫d«¸… 2 dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes ±uÆl «∞FMU¥W «∞L∑Ib±W (D) • Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) B sans surveillance. ≤MB` °∑HFOq ´LKOW °uß∑d «∞Nu«¡ «∞L∑∫d„ °bËÊ «∞LÔJ∏Òn. nettoyer l’appareil ni s'occuper de son entretien ¢b≠o «∞Nu«¡ «∞L∑∫d„ «{GDw ´Kv «∞HuÒ≥W (2). ∞∑GOOd «¢πUÁ •dØW ¢b≠o «∞Nu«¡ (3). jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni «ß∫∂w °uß∑d «∞Nu«¡ «∞L∫∑d„ ≤∫u„ ∞∑HFOq •dØW ¢b≠o «∞Nu«¡ «∞u«ßFW (1). ù¥IU· ¥Ô∑O` ±ÔπHn «∞AFd ≥c« «∞ºd´W ≠w «∞∑πHOn °HCq ≠u≥t °uß∑d «∞Nu«¡ «∞L∑∫d„. risques encourus. Les enfants ne doivent pas G °uß∑d ∞KNu«¡ «∞L∑∫d„ (B) l'appareil en toute sécurité et comprennent les 3. «ùß∑FLU‰ des instructions concernant l'utilisation de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou F «∞{LU≤W ´s «∞LM∑Z ≈–« «ß∑FLq °®Jq ªU◊T. réduites ou un manque d'expérience et de D E πNU“„ ±BLr ∞ö ß∑FLU‰ «∞LM“∞w ≠Æ◊ Ë ô ¥LJs «ß∑FLU∞ë _¨d«÷ ±NMOW. ¢ºÆ◊ capacités physiques, sensorielles ou mentales âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des C «∞{LU≤W • Cet appareil peut être utilisé par des enfants H • ô ¢º∑FLq «∞§NU“ ≠w œ¸πW •d«¸… ¢Æq ´s 'ÅHd' ±zu¥W √Ë ¢“¥b ´s 53ºÂ. lorsque l'appareil est éteint. • ô ¢Mÿ· «∞§NU“ °Lu«œ ØU®DW √Ë •U¸ÆW. mité de l'eau représente un danger, même B A • ô ¢º∑FLq ËÅKW ØNd°UµOW. de bain, débranchez-le après usage, car la proxi- ô ¢HBq «∞§NU“ ´s «∞∑OU¸ °®b «∞ºKp «∞JNd°Uµw °q «≤“Ÿ «∞ÆU°f ±s ±Qªc «∞∑OU¸. • Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle ±u§uœ ±v °U®b. moc.atnewor.www œß∑u¸«∞FLq ≥U œ¸ Ë» ßU¥X • ô ¢Lºp «∞§NU“ ±s ≥OJKë «∞ºUªs °q √±ºJë ±s «∞LÆ∂i. 1800135301 www.tefal.com • ô ¢Lºp «∞§NU“ °Ob¥s ¸◊∂∑Os. autres récipients contenant de l'eau. • ô ¢GLd «∞§NU“ ≠w «∞LU¡ Ë ô ¢{Fë ¢∫X ±U¡ πU¸¥W Ë ∞u ∞∑MÿOHë. près des baignoires, douches, lavabos ou Respectissim instant dry AC ¬Ê ¸« œ¸ ±∫q ±ªBu’ §Ll ¬Ë¸È “°U∞t ≥UÈ ÆU°q °U“¥U≠X Æd«¸ œ≥Ob. • ô ¢º∑FLq «∞§NU“ ≈–« ¢Fd÷ «∞ºKp «∞JNd°Uµw ∞K∑K·. • ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil œß∑~UÁ ®LU •UËÈ ±u«œ «¸“®LMbÈ «ßX Øt ÆU°q °U“¥U≠X ≥º∑Mb. - ≈–« ¢dØX «∞Gd≠W Ë∞u ∞K∫ÿU‹ vigueur dans votre pays. 4. •HU™X «“ ±∫Oj “¥ºX - °L§dœ «ô≤∑NU¡ ±s «ß∑FLU∞ë. • L’installation de l’appareil, et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en - ≠w •U‰ Ëπuœ ªKq ≠w «∞∑®GOq bain. Demandez conseil à l'installateur. - Æ∂q «∞∑MÿO· Ë «∞BOU≤W «|s ¢ME}r «|bÁ ¬‰ “|∂Uzv ±uÈ ®LU ¸« •Hk ±v ØMb. • ¥§» ≠Bq «∞§NU“ ´s «∞∑OU¸: dans le circuit électrique alimentant la salle de œß∑~UÁ ¸« ¸Ë®s ØdœÁ Ë œ¸ ßd´X 2 Ë œ±UÈ 2 ¢ME}r ØM}b. - ≈–« ∞r ¥Fb ¥FLq °JHU¡…. nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée ±uÆF}X ±d«Æ∂X Ä}Ad≠∑t )D( - ≈–« ßÆ◊ «∞§NU“ ´Kv «_¸÷ ayant un courant de fonctionnement résiduel Øt ¢Iu|X ØMMbÁ ≥u«È œ¸ •U‰ •dØX °bËÊ ±∑LdØe ≠FU‰ ®uœ. • ô ¢º∑FLq «∞§NU“ Ë «¢Bq °LdØ“ ªb±W ±F∑Lb: tion d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ßd∞u∞t (2) ¨}d ≠FU‰ ØM}b. §NX §d|UÊ ≥u« (3) ¸« ¢G}}d œ≥}b. ¢uÅ}t ±v ØM}r ±R≥q Ë∞b¥ë «∞î∂d… ∞KÆOU °Nc« «∞FLq, Ë–∞p ∞∑HUœÍ √Í ªDd. • Pour une protection supplémentaire, l'installa- ØMMbÁ ≥u«È œ¸ •U‰ •dØX ¸« °t ©d· îuœ °JA}b. •dØX ≤ußU≤v ¸« °U ≠AU¸ °d «∞LBMÒl √Ë °u«ßDW ±dØ“ ªb±W ±U °Fb «∞∂Ol √Ë °u«ßDW ®îh la garantie. îAJ‡ ±v ØMb. °d«È ≠FU‰ ØdœÊ •dØX Öº∑dœÁ §d|UÊ ≥u« (1), §d|UÊ ¢Hu|X Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par «|s ßAu«¸ °t ∞Dn ≤ußUÊ ßd∞u∞t ¢Iu|X ØMMbÁ ≥u«È œ¸ •U‰ •dØX, ßd|l • ≈–« ¢Fd÷ «∞ºKp «∞JNd°Uµw ∞K∑K·, ¥§» «ß∑∂b«∞ë ±s Æ∂q • Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. FA ¢Iu|X ØMMbÁ ≥u«È œ¸ •U‰ •dØX )B( les parties chaudes de l'appareil. avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec AR 3. «ß∑HUœÁ «∞FLq.‹ • Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...). FR «∞IOU °∑MEOn ËÅOU≤W «∞LM∑Z œËÊ Ë§uœ ¸ÆU°W ´Kv ≥c« • Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables Ødœ. œ¸ Åu¸‹ «ß∑HUœÁ ≤Uœ¸ßX, {LU≤X ¬Ê °U◊q ±w ®uœ. ±s «∞KFV °U∞LM∑Z. ô ¥ÔºL` ∞ú©HU‰ 2 - CoNSEILS DE SECURITE «¥s œß∑ÖUÁ Åd≠UÎ °d«È «ß∑HUœÁ ªU≤Öv ßUª∑ë ®bÁ «ßX. ≤∂U¥b «“ ¬Ê ±Bd· •d≠ë «È TH «_îDU¸ «∞LÔ∫∑LKW ±s ßu¡ «ùß∑FLU‰. ¥πV √Ê ¥ÔLMl «_©HU‰ H. Grille arrière amovible MS {LU≤X ¥∑b¸°u« ´Kv «ß∑FLU‰ «∞LM∑Z °Dd¥IW ¬±MW, Ë√Ê ¥∑Fd≠u« ´Kv G. Anneau de suspension F. Curseur de vitesse d’air (positions 0-1-2) ZH ±s «ß∑FLU‰ ≥c« «∞LM∑Z ®d◊ √Ê ¥Ju≤u« ¢∫X «∞Ld«Æ∂W, Ë√Ê E. Curseur de température (positions 1-2-3) D. Indicateur de position Advanced care EN ≤JMOb. √Ë «∞c¥s ¥FU≤uÊ ±s «∞IBu¸ «Ë «∞MIh ≠w «∞ª∂d… «Ë «∞LFd≠W, C. Touche air frais • œ¸ •d«¸‹ ≥UÈ ØL∑d «“ ÅHd œ¸πë ¥U °O‘ «“ 53 œ¸πë ßU≤∑OÖ¸«œ «“ œß∑ÖUÁ «ß∑HUœÁ «∞c¥s ô ¥∑L∑FuÊ °U∞Ib¸… «∞πºb¥W √Ë °Uù±JU≤U‹ «∞FIKOW «∞JU≠OW, B. Moving Air Booster • °d«È ¢LO“ ØdœÊ œß∑ÖUÁ «“ ±u«œ ßU¥MbÁ «ß∑HUœÁ ≤JMOb. A. Concentrateur • «“ «ß∑HUœÁ «“ ßOr ¸«°◊ Äd≥O“ ØMOb. • ¥ÔLJs ∞ú©HU‰ ±s ßs «∞∏U±MW ˱U ≠u‚, ËØc∞p «_®ªU’ 1 - DESCRIPTIoN GENERALE • °d«È °OdËÊ ¬Ë¸œÊ œß∑ÖUÁ «“ °d‚, ßOr ¬≤d« ≤J®Ob °KJë Äd¥“ ¬≤d« °J®Ob. ±U °Fb «∞∂Ol √Ë °u«ßDW ®îh ±R≥q Ë∞b¥ë «∞î∂d… ∞KÆOU °Nc« «∞FLq, Ë–∞p ∞∑HUœÍ √Í ªDd. • œß∑ÖUÁ ¸« «“ πF∂ë ¬Ê Øë œ«⁄ «ßX ≤Ö¥d¥b °KJë «“ œß∑Ö¥dÁ ¬Ê «ß∑HUœÁ ØMOb. • ≈–« ¢Fd÷ «∞ºKp «∞JNd°Uµw ∞K∑K·, ¥§» «ß∑∂b«∞ë ±s Æ∂q «∞LBMÒl √Ë °u«ßDW ±dØ“ ªb±W avant toute utilisation. Lire attentivement le mode d’emploi ainsi que les consignes de sécurité FR 1800135301_HV6080M0_OK_105x148,5 27/02/15 10:03 Page2